SSLShop 🔒 Blog 📖 SSL Checker 🔍 HTTPS Check 🔧 CSR Generator 📋 CSR Check 📋 Contact 📞 About 🦸‍♂️

برچسب: certum

آیا استفاده از اس اس ال در بهبود سئو سایت تاثیر دارد؟

این بار که در گوگل جستجو می کردید، به نقطه اشتراک آدرس همه سایت هایی که در رتبه های بالا قرار دارد دقت کنید؛ همه آنها از اس اس ال استفاده می کنند و این یک اتفاق نیست! در واقع اگر...

چرا استفاده از SSL اهمیت دارد؟

استفاده از اس اس ال در نگاه اول صرفا یک هزینه اضافه برای سایت به نظر می رسد و شاید ضروری به نظر نیاید اما باید نگاهمان را به این موضوع تغییر زیادی دهیم. شاید بعد از راه اندازی یک سایت،...