تولید CSR در سی‌پنل برای نصب گواهینامه اس اس ال مرحله 1 : ایجاد کلید خصوصی 1. وارد سی‌پنل شوید. 2. مسیر SSL/TLS Manager > Private Keys را دنبال کنید. 3. به قسمت پایین صفحه و بخش ایجاد کلید جدید بروید....