با فعال کردن اس اس ال و لود سایت به صورت HTTPS ارتباط میان کاربران و سرور برای دسترسی به سایت، رمزگذاری خواهد شد بخشی از این فرآیند در سرور و بخشی در مرورگر انجام می شود. آیا اس اس ال...