استفاده از اس اس ال در نگاه اول صرفا یک هزینه اضافه برای سایت به نظر می رسد و شاید ضروری به نظر نیاید اما باید نگاهمان را به این موضوع تغییر زیادی دهیم. شاید بعد از راه اندازی یک سایت،...